Dagstidningar betalar mer i reklamskatt än Facebook

Har du funderat på all den reklam vi dagligen matas med vid sociala medier? Reklam är en typ av meddelande som i kommersiellt syfte används för att ett företag vill sälja en vara eller en tjänst till dig som konsument. Reklamskatten är en punktskatt som skall betalas på reklam och annonser som offentliggörs eller publiceras i Sverige. Det finns en reklamskattelag, som även kallas lagen om skatt på annonser och reklam som bestämmer om, hur och när reklamskatt skall betalas. Denna lag är idag dock ganska förlegad och gäller främst dagstidningar.

Reklamskattelagen gäller inte för annonsering på Internet

De svenska skattereglerna gynnar de stora globala it-jättarna. Dagens regler är mycket gynnsamma för medier som fungerar som enbart reklam- och medieplattformar. Å andra sidan ges medier som arbetar med undersökande och granskande journalistik mycket sämre förutsättningar. Tidningar måste betala stora summor i reklamskatt vilket, enligt Mediehusens branschorganisation TU, gör att dagspressen inte kan konkurrera på samma villkor som andra typer av medier. Detta har bidragit till att TU kräver lagändring gällande reklamskatten, de tycker att den sedan länge borde ha tagits bort och nu bör avskaffas helt. Ett exempel på att reklamskattelagen gynnar de stora it-jättarna är att Google inte betalar en krona i reklamskatt, trots deras stora antal annonser, samtidigt som Aftonbladet får betala miljonbelopp.

Det behövs en lagändring

De regler vi idag har i Sverige gällande reklamskatten är ur flera aspekter mycket problematiska och inte minst demokratiska. De svenska nyhetsmedierna beskattas medan stora globala reklamplattformar får möjligheten att slippa undan. TU vill nu ha en lagändring där reklamskatten tas bort helt och inte bara sänks som regeringen tidigare har velat. Skatt är trots allt en inkomst för landet men är det bara den svenska dagspressen som skall betala? Om det nu skulle bli en lagändring som skulle innebära att de stora it-jättarna måste börja betala skatt kan de alltid enkelt ta ett lån hos Sambla för att kunna betala. Det behövs en lagändring eftersom dagspressen i Sverige alltför länge har behövt betala alldeles för stora summor i reklamskatt.