Sveriges största kvällstidningar

När man talar om kvällstidningar i Sverige är det tydligt att det är två tidningar som konkurrerar om titeln ”Sveriges största dagstidning”: Aftonbladet och Expressen.

I täten än så länge hittar man Aftonbladet, som har en upplaga på drygt 150 000. Aftonbladet kallar sig ”obunden socialdemokratisk”, och ägs idag till största delen (91 procent) av Schibsted, medan resterande 9 procent ägs av LO. Aftonbladet har givits ut sedan 1830-talet, och nådde en topp i sin utgivning på 1960-talet. Därefter sjönk dock tidningens popularitet under 1970-talet, vilket ledde till en förnyelse av tidningens innehåll och utformning under 1980- och 1990-talet. Det gav oss i stort sett den tidning vi ser idag.

Expressen har en betydligt kortare historia – mer än 100 år kortare, faktiskt. Expressen utkom nämligen för första gången år 1944, efter att den grundats av Albert Bonnier, Jr. Tidningen beskriver sig som ”obunden liberal”, och är således Aftonbladets konkurrent inte bara när det gäller läsare, utan även politiskt. Expressen har genom sin historia både hyllats och varit med om skandaler – dess grävande journalister har till exempel tilldelats Guldspaden ett flertal gånger, och Stora journalistpriset hela 15 gånger. Samtidigt har tidningen stämts för förtal, och kritiserats för att ha kamouflerat reklam som tidningsartiklar. För kvällstidningar, som i viss mån lever på skandaler, kan dock all PR sägas vara bra PR.

Precis som många börjar sin dag med att läsa en morgontidning, finns det sannolikt de som avslutar sin dag med att läsa en kvällstidning. Att läsa innan man går och lägger sig fungerar i många fall avslappnande, och kan faktiskt bidra till en bättre nattsömn. Något annat som kan bidra till bättre sömn är att man har en kudde som ger ordentligt stöd för nacken, till exempel en Tempur-kudde. Tycker man inte att det fungerar att läsa Expressen eller Aftonbladet när man går och lägger sig kan man därför prova med att byta kudde istället.