Vikten av kritisk granskning

Pen on notebook and computer, Vintage style.

I och med internet och en uppsjö av sociala medier så ökar vikten av källkritik och kritisk granskning av de nyheter som läggs upp på diverse sajter. Det kan tyckas trovärdigt med tanke på att skribenten kan hänvisa till olika trovärdiga källor men vid närmre granskning så stämmer inte nyhetens innehåll med vad källan har skrivit. I vissa fall saknas helt innehållet på den angivna källan.

Kravet på källhänvisning
När det gäller officiella rapporter och dokument skall källhänvisning anges som möjliggör för läsaren att kontrollera att fakta stämmer med vad som anges i den aktuella skriften. Tyvärr finns inte detta krav på de sociala medierna som figurerar på nätet. Ren och skär ryktesspridning benämns som nyheter vars enda uppgift är att skapa sensation. Det orsakar mer och mer problem eftersom många läsare är relativt unga och saknar förmågan att granska en text kritiskt och inte har vetskap om kravet på källhänvisning. Utan att ens ha kontrollerat fakta så sprids påhittade eller förvanskade texter som sanna nyheter vilket på sikt kan orsaka stora samhällspolitiska problem.

Interview using microphones.

Likna detta vid när någon ska sälja guld eller andra ädla metaller och hävdar att det är äkta fast det egentligen bara är kattguld. Hur ska du bevisa det när det inte finns någon dokumentation eller värdebevis? Eller jämför det med när någon hävdar att en bil som säljs har ett lägre milantal än vad som faktiskt är sant, men där det inte finns några dokument som bekräftar det. Samma gäller för nyheter som säljs, det måste finnas någon dokumentation som visar att det vi köper är det som faktiskt säljs.

Lösning på problemet
Troligtvis lär det inte finnas en lösning i sikte för att inte sprida så kallade nyheter vidare. De sociala medier som folk kommunicerar via ställer självklart inte källhänvisning och sanningshalt som krav för att få dela ett inlägg, eftersom de sensationella inläggen lockar till sig besökare till sidan. Men precis som med guldet eller bilen så blir läsarna lurade och får en känsla av att de blivit lurade så snart det kommer en dementi från någon som faktiskt har kollat upp bakgrunden.